pdf 13901

3903 descàrregues

13901
válvula sifónica ducha. Tapa Ø90mm. orificio Ø60mm.
shower waste. Cover Ø90mm. hole Ø60mm.
bonde receveur. Couvercle Ø90mm. trou Ø60mm.
válvula base chuveiro. Tampa Ø90mm. furo Ø60mm.
piletta piatto doccia. Coperchio Ø90mm. foro Ø60mm.
drena