pdf 75933

547 descàrregues

75933
válvula sifónica ducha. Tapa Ø120mm. orificio Ø90mm.
shower waste. Cover Ø120mm. hole Ø90mm.
bonde receveur. Couvercle Ø90mm. trou Ø90mm.
válvula base chuveiro. Tampa Ø120mm. furo Ø90mm.
piletta piatto doccia. Coperchio Ø120mm. foro Ø90mm.
drena